Lista aktualności Lista aktualności

„CHODŹMY NA ROWER”

Ścieżki rowerowe single track na terenie leśnym Nadleśnictwa Tuszyma i Mielec

Współpraca partnerska zawarta Listem Intencyjnym w dniu 28.05.2021 r pomiędzy:

- Stowarzyszeniem „CHODŹMY NA ROWER” reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Tomasza Buckiego,

- Powiatem Mieleckim reprezentowanym przez Starostę Stanisława Lonczaka,

- Nadleśnictwem Tuszyma reprezentowanym przez Nadleśniczego Eryka Maziarskiego,

- Nadleśnictwem Mielec reprezentowanym przez Nadleśniczego Huberta Sobiczewskiego,

- Gminą Miejską Mielec reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Mielca Jacka Wiśniewskiego,

- Gminą Przecław reprezentowaną przez Burmistrza Przecławia Renatę Siembab,

- Gminą Niwiska reprezentowaną przez Wójta Elżbietę Wróbel,

pozwoli na utworzenie 60 km oznakowanych ścieżek rowerowych single track na terenie leśnym Nadleśnictwa Tuszyma i Mielec wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Tekst: Artur Święch