Wydarzenia Wydarzenia

„Leśna alejka do świętości”

„Troska jest boska, a myśląc o środowisku – konieczna i potrzebna.”

Zespół Szkolnego Koła Caritas przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kamionce wspólnie z Nadleśnictwem Tuszyma, w ramach projektu Caritas Laudato SI realizuje budowę ścieżki edukacyjnej „Leśną alejką do świętości”. Jest ona tworzona na trasie prowadzącej do leśnej Kaplicy bł. ks. Romana Sitki. Tematem i myślą przewodnią tej ścieżki jest odpowiedź na wezwanie Papieża Franciszka „Troska jest boska, a myśląc o środowisku – konieczna i potrzebna.”

28 maja w szkole, przy kaplicy odbyły się w ramach tego projektu warsztaty tematyczne, w których udział wzięli uczniowie szkoły, nauczyciele, animatorki Diecezji Rzeszowskiej i animator krajowy Caritas Laudato Si, pracownicy nadleśnictwa i księża.

Kaplica w Kamionce-Sekwestr. W Kamionce-Sekwestr Błogosławiony ks. Roman Sitko mieszkał w latach swego dzieciństwa. W latach 70. XX wieku tereny dawnej wsi Kamionka-Sekwestr opustoszały. Liczący niegdyś 40 domów przysiółek wyludnił się, a dawne grunty rolne, przejęte przez Państwowy Fundusz Ziemi, przekazano w 1980 roku Nadleśnictwu Tuszyma z przeznaczeniem do zalesienia. W 2000 roku leśnicy
z Nadleśnictwa Tuszyma zbudowali w tym miejscu kaplicę. Jej drewniane ściany są jakby „wyrwanym” fragmentem domu, symbolizującym wyrwane życie ks. Sitki, a jednocześnie są „otwarte”, jak postawa życiowa Błogosławionego. Wystrój ołtarza jest dziełem leśnika, Janusza Zaremby, który wyrzeźbił w dębowej kłodzie wizerunek Matki Bożej, a w miedzianej blasze, techniką repusowania odkuł obraz błogosławionego księdza. Co roku na św. Huberta odbywają się tu msze myśliwskie a pielgrzymki z rzeszowskich parafii, udające się do Częstochowy, tu właśnie wyznaczają sobie odpoczynek. Wymarłe jeszcze niedawno miejsce po wyludnionej wsi ma swoje nowe, inne już życie, którego początkiem była ofiara życia złożona przez księdza Romana Sitko.
Wiosną 2016 r w ramach projektu „Zdrowie z lasu - lasy naturalnym środowiskiem dla ziołolecznictwa i zwiększenia populacji pszczoły w Polsce” realizowanego przez Nadleśnictwo Tuszyma, otoczenie Kaplicy obsadzono drzewami, krzewami, roślinami miododajnymi zakładając „Remizę dla zapylaczy”.

Zdjęcia i treść: Artur Święch