Wydarzenia Wydarzenia

Tymczasowa siedziba Nadleśnictwa Tuszyma

Informacja

W związku z rozpoczęciem modernizacji budynku administracyjnego Nadleśnictwo Tuszyma informuje, że od dnia 17.03.2023 r. tymczasową siedzibą Nadleśnictwa będzie budynek byłego domu kultury w Przecławiu położony pod adresem: Przecław, ul. Rynek 2, 39-320 Przecław. Przewidywany okres obowiązywania powyższej zmiany to marzec 2024 roku.

Godziny i dni pracy kasy Nadleśnictwa w tymczasowej siedzibie nie ulegają zmianie z zastrzeżeniem, że sprzedaż detaliczna będzie się odbywać wyłącznie w formie bezgotówkowej.

Dotychczasowy adres do korespondencji tj. 39-321 Tuszyma 147 nie ulega zmianie.

Poniżej zamieszczono mapkę poglądową z zaznaczoną lokalizacją tymczasowej siedziby Nadleśnictwa oraz miejscami parkingowymi dla interesantów.

Nadleśnictwo Tuszyma przeprasza za wszelkie ewentualne utrudnienia z tym związane.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Tuszyma

Eryk Maziarski