Lista aktualności Lista aktualności

Położenie

Lasy i inne grunty będące w zarządzie Nadleśnictwa Tuszyma położone są na obszarze 4 powiatów, odpowiednio 8 gmin:

Powiat

Gmina

Powierzchnia [ha]

mielecki

Przecław

4859

Gmina Mielec

2131

Miasto Mielec

115

Czermin

672

Wadowice Górne

479

ropczycko - sędziszowski

Ostrów

2340

kolbuszowski

Niwiska

1574

dębicki

Żyraków

290

     
 

Razem:

12460

Nadleśnictwo Tuszyma graniczy: od północy z Nadleśnictwem Staszów i Mielec, wschodu Nadleśnictwem Kolbuszowa i Głogów, południa Nadleśnictwem Dębica i Strzyżów, zachodu z Nadleśnictwem Dąbrowa Tarnowska.

Około 95% gruntów Nadleśnictwa skupiona jest w większych i zwartych kompleksach leśnych.

Poszczególne kategorie gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo Tuszyma stanowią:

Powierzchnia ogółem - 12460,36 ha

Lasy razem - 12314,66 ha

Użytki rolne - 113,73 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane - 1,30 ha

Tereny różne - 3,69 ha

Nieużytki - 0,91 ha

Grunty pod wodami - 3,13 ha

Użytki ekologiczne - 24,94 ha