Lista aktualności Lista aktualności

Położenie

Stan posiadania

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa położone są na obszarze 4 powiatów, odpowiednio 8 gmin,   a mianowicie: - powiat kolbuszowski /gmina Niwiska/, powiat mielecki / gminy: Czermin, Wadowice Górne, Przecław, Mielec, Miasto Mielec/, powiat dębicki  /gmina Żyraków/, powiat ropczycko-sędziszowski/ gmina Ostrów/.
Nadleśnictwo Tuszyma graniczy: od północy z Nadleśnictwem Staszów i Mielec, wschodu Nadleśnictwem Kolbuszowa i Głogów, południa Nadleśnictwem Dębica i Strzyżów, zachodu z Nadleśnictwem Dąbrowa Tarnowska.
Nadleśnictwo Tuszyma zarządza gruntami Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 12 460,96 ha.
Około 92% gruntów Nadleśnictwa skupiona jest w 5 większych kompleksach pozostałe 8% jest rozproszone w ponad dwustu działkach.
Z powierzchni Nadleśnictwa poszczególne kategorie gruntów stanowią:

1. Powierzchnia ogółem - 12462,62 ha

Lasy razem - 12313,97 ha

Użytki rolne - 113,03 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane - 1,29 ha

Tereny różne - 3,69 ha

Nieużytki - 0,91 ha

Grunty pod wodami - 3,13 ha

Pozostałe grunty nieleśne - 24,94 ha.