Lista aktualności Lista aktualności

Szlak konny „Z Konikiem polskim” otwarty

Konno przez las – życie zaplątane w końską grzywę

29 grudnia br. na terenie obiektu Uczniowskiego Klubu Jeździeckiego „Ostoja” w Białym Borze Nadleśniczy Andrzej Kochmański, Burmistrz Przecławia Renata Siembab, Wójt Gminy Grzegorz Ożóg podpisali Porozumienie o utworzeniu szlaku konnego „Z Konikiem polskim”.

Powstanie tego szlaku było odpowiedzią na zapotrzebowanie rozwijającej się turystyki konnej na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Tuszyma.

Szlak konny o charakterze terenowym (crossowym) o łącznej długości 26 km przebiega przez tereny leśne będące w Zarządzie Lasów Państwowych na odcinku 16 km oraz przez tereny obydwu Gmin na odcinku 10 km. Trasa szlaku obejmuje lasy gospodarcze, miejscami przylega do użytków ekologicznych, śródleśnych łąk, poligonu Blizna, Rezerwatowej Hodowli Konika polskiego, cieków wodnych i gruntów uprawianych rolniczo.

Przed wyruszeniem na szlak każdy użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminem szlaku konnego i ma obowiązek stosowania się do jego zapisów. Dokument ten wraz z mapką poglądową jest dostępny na stronach internetowych Nadleśnictwa Tuszyma, Gminy Ostrów i Gminy Przecław oraz na tablicach informacyjnych szlaku.

W uroczystym otwarciu tego obiektu wzięli również udział przedstawiciele Stowarzyszenia „Kudłate Ranczo”, Uczniowskiego Klubu Jeździeckiego „Ostoja”. Przedstawiciele Stowarzyszenia Kawalerii Konnej w Dobryninie im. 5 Pułku Strzelców Konnych oraz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu inaugurowali otwarcie szlaku w 9 koni. Trasa została oznakowana w kolorze zielonym na białym tle.

Tekst i zdjęcia: Artur Święch