Wydawca treści Wydawca treści

ZANOCUJ W LESIE

Nadleśnictwo Tuszyma przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponadrocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Na terenie naszego Nadleśnictwa wyznaczone zostały cztery obszary, na których możliwe jest uprawianie turystyki w formie biwakowania:

– obszar wyznaczony w leśnictwie Wojsław,

– obszar wyznaczony w leśnictwie Ruda,

– obszar wyznaczony w leśnictwie Sokole

– obszar wyznaczony w leśnictwie Przecław.

Mapę obszarów można znaleźć poniżej tekstu. Lokalizacja widoczna jest również na mapie [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy ] oraz z poziomu aplikacji Mbdl lub iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru [link do regulaminu]
    1. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą. Punktem wyznaczonym do rozpalania ognia na terenie Nadleśnictwa Tuszyma jest miejsce przy wiacie edukacyjnej w leśnictwie szkółkarskim Przecław.
  2. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  3. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [link do bezpiecznego korzystania z lasu na czaswlas.pl
  4. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu – informują o tym tablice ostrzegawcze koloru żółtego umieszczone wokół wydzieleń, na drogach dojazdowych oraz innych szlakach prowadzących do nich.
  5. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków
  6. W okresie jesienno-zimowym odbywają się polowania zbiorowe, których terminy koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin – należy więc ich szukać na stronach internetowych gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! Tereny programu „Zanocuj w lesie” leżą na terenie następujących kół łowieckich:

- teren wyznaczony w leśnictwie Wojsław              

– KŁ „Ponowa” Chorzelów

- teren wyznaczony w leśnictwie Ruda                   

– KŁ „Ponowa” Chorzelów

– KŁ „Łoś” Mielec www.los.mielec.pl

- teren wyznaczony w leśnictwie Sokole

– KŁ „Łoś” Mielec www.los.mielec.pl

–KŁ „Cietrzew” Pustków

- teren wyznaczony w leśnictwie Przecław              

– KŁ „Diana” Mielec www.dianamielec.pl

  1. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [link do formularza w formacie pdf lub link do formularza w formacie doc do pobrania poniżej] oraz przesłanie go na adres [tuszyma@krosno.lasy.gov.pl] nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: [specjalista ds. edukacji leśnej i ochrony przyrody Łukasz Szatan tel. 669 991 847]. Materiały do pobrania poniżej.

 

UWAGA: W związku z znalezieniem 3 sztuk padniętych dzików u których stwierdzono dodatni wynik na obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń oraz w związku z wejściem w życie rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie określenia strefy objętej zakażeniem chorobą ASF u dzików, Nadleśnictwo Tuszyma zawiesza czasowo na terenie Leśnictwa Przecław możliwość rekreacyjnego spędzenia czasu w ramach programu „Zanocuj w lesie”.