Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Tuszyma (obecnie obręb Tuszyma) dawniej o nazwie Biały Bór, zostało utworzone 01.10.1944r.

Okres II wojny światowej wywarł silne piętno w tych stronach. Niemal cała środkowa część Kotliny Sandomierskiej znajdowała się w obrębie wielkiego poligonu niemieckiego tzw. „Truppenuebungsplatz Heidelagre". Dla potrzeb poligonu w okolicach Pustkowa grupa Waffen SS zorganizowała obozy pracy, będące właściwie obozami zagłady. We wsi Blizna były zainstalowane wyrzutnie rakietowe, tzw. „bateria doświadczalna nr 444". Wystrzeliwano stąd niemiecką rakietę V-2. Na polach Blizny i okolicznych wsi zachowały się resztki wyrzutni, betonowych dróg i umocnień dawnego poligonu SS. Nadleśnictwo Tuszyma w obecnej powierzchni utworzono na wskutek reorganizacji w 1978r., a większość lasów dawnego Nadleśnictwa Mielec stanowi obecnie obręb Przecław.