Zasoby leśne

Zasoby leśne Nadleśnictwa Tuszyma wzrastają. Średnia zasobność 260m3/ha. Średni wiek 65 lat. Drzewostany o bardzo dobrej i dobrej jakości zajmują 91,4% powierzchni.

Hodowla lasu

Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Kierunkowe zadania ochrony lasu określono w Planie Urządzania Lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Tuszyma na lata 2013-2022

Użytkowanie lasu

Łączny etat użytkowania głównego dla Nadleśnictwa Tuszyma na lata 2013 – 2022 wynosi 572 tys. m3 grubizny netto.

Urządzanie lasu

Nadleśnictwo Tuszyma prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o PLAN URZĄDZENIA LASU na lata 2013 – 2022. Plan ten został zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska pismem z dnia 26 czerwca 2013 roku o zn. spr. :DLP-lpn-611-33/24998/13/JŁ.

Certyfikaty

Certyfikat PEFC