Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Zasoby leśne Nadleśnictwa Tuszyma – podobnie jak w całym kraju - wzrastają. Średnia zasobność opisana w obowiązującym planie urządzania lasu określona została na poziomie 260m3/ha, a średni wiek drzewostanów - 65 lat. Drzewostany o bardzo dobrej i dobrej jakości zajmują 91,4% powierzchni.

Udział powierzchniowy gatunków panujących przedstawia się następująco:

Blisko 78,4% powierzchni drzewostanów zajmują lasy ochronne, tak więc udział gatunkowy tej grupy oddaje charakter lasów całego Nadleśnictwa. W lasach gospodarczych występują przede wszystkim takie gatunki jak: sosna, dąb, jodła, olsza i brzoza. Natomiast w rezerwatach gatunkiem panującym jest sosna i buk.

Struktura typów siedliskowych drzewostanów Nadleśnictwa Tuszyma przedstawia się następująco:

 

W drzewostanach Nadleśnictwa brak jest takich, które kwalifikowałyby się do przebudowy, co wynika z wysokiego stopnia dopasowania składów gatunkowych do warunków siedliskowych.