Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Sadzonki sosny zwyczajnej na szkółce (fot. Łukasz Kłeczek)

 

Rozmiar zadań z zakresu hodowli lasu wynika z przyjętego rozmiaru cięć rębnych, zinwentaryzowanego stanu lasu (w tym KO i KdO) oraz stanu odnowień i podsadzeń podokapowych. Zostały one przedstawione we wskazaniach gospodarczych opisów taksacyjnych i zestawione w Tabeli nr XVIII.
Zestawienie powierzchni przewidzianej do zabiegów hodowlanych w Nadleśnictwie Tuszyma zawiera poniższa tabela:

Wskazania gospodarcze

Obręb

Nadleśnictwo

Tuszyma

Przecław

Tuszyma

powierzchnia [ha]

Odnowienia halizn, płazowin, zalesienia

0

0

0

Odnowienia zaległych zrębów

7,53

22,05

29,58

Zalesienia gruntów nieleśnych

0

0

0

Odnowienia zrębów projektowanych

121,40

497,75

619,15

Odnowienia przy rębniach złożonych

240,54

332,07

572,61

Podsadzenia produkcyjne

0

0

0

Podsadzenia i dolesienia

1,05

1,96

3,01

Poprawki i uzupełnienia w istniejących uprawach i młodnikach

1,70

6,15

7,85

Wprowadzanie podszytów

0

0

0

Pielęgnowanie gleby

84,49

244,20

328,69

Pielęgnowanie upraw (CW)

121,76

156,22

277,98

Pielęgnowanie młodników (CP)

289,04

849,99

1139,03

Pielęgnowanie młodników (CP-P)

115,64

253,15

368,79

Melioracje agrotechniczne

364,61

825,05

1189,66

 

Odnowienie naturalne sosny (fot. Łukasz Kłeczek)