Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Tuszyma, na podstawie podpisanych umów, sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi w zasięgu terytorialnym Starostwa Powiatowego w Mielcu jak niżej:

  1. Gmina Borowa – Jacek Szydło - 669 991 859
  2. Gmina Czermin  – Jacek Szydło - 669 991 859
  3. Gmina i Miasto Radomyśl Wielki – Łukasz Szatan - 669 991 847
  4. Gmina Mielec (dla obrębów ewidencyjnych: Rydzów, Podleszany, Wola Mielecka, Rzędzianowice, Goleszów, Książnice) – Łukasz Szatan - 669 991 847
  5. Gmina Wadowice Górne - Łukasz Szatan - 669 991 847
  6. Gmina Przecław - Łukasz Szatan - 669 991 847

„Zgodnie z § 9. 1.Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz. U. z dnia 21 marca 1998 r.) oraz z ustawą z dnia 29 września 1991 r o lasach, właściciel ma obowiązek zgłosić pozyskane ze swojego lasu drewno do ocechowania i wydania dokumentu „Świadectwa Legalności Pozyskania Drewna".

W celu uzyskania takiego dokumentu właściciel składa wniosek do właściwego terytorialnie Nadleśniczego sprawującego nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, któremu Starosta powierzył nadzór nad w/w lasami. Wzór wniosku poniżej".

W sprawach dotyczących lasów niepaństwowych strony przyjmowane są w budynku Nadleśnictwa Tuszyma (Tuszyma 147), w pokoju nr 17, w każdy wtorek i czwartek,  w godz. od 700 do 1000.
W pozostałe dni tygodnia potrzebę zgłoszenia legalizacji pozyskanego drewna można dokonać w Sekretariacie Nadleśnictwa na druku „Wniosku o zalegalizowanie pozyskanego drewna" z pozostawieniem na tym druku telefonu kontaktowego. Druk w/w Wniosku można pobrać poniżej lub w Sekretariacie Nadleśnictwa.