Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Nadleśnictwo Tuszyma prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o PLAN URZĄDZENIA LASU na lata 2023 – 2032. Plan ten został zatwierdzony pismem Ministra Środowiska pismem z dnia 24 października 2023 roku o zn. spr. : DLŁ-WGL.8100.74.2023.ŁP.

Pismo Ministra Środowiska dostępna jest na stronie Biuletynu informacji publicznej:

Pismo Ministra Środowiska

Powierzchnia gruntów w zarządzie Nadleśnictwa wg. stanu na dzień 01.01.2023 r. wynosi 12 460,36 ha, z czego 12 318,29 ha stanowią lasy. 

Powierzchnia gruntów w zarządzie Nadleśnictwa wg. stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 12 469,37 ha, z czego 12 326,91 ha stanowią lasy. 

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.
Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.