Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Nadleśnictwo Tuszyma prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o PLAN URZĄDZENIA LASU na lata 2013 – 2022. Plan ten został zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska pismem z dnia 26 czerwca 2013 roku o zn. spr. :DLP-lpn-611-33/24998/13/JŁ.

Decyzja Ministra Środowiska dostępna jest na stronie Biuletynu informacji publicznej:

Decyzja Ministra Środowiska

Powierzchnia gruntów w zarządzie Nadleśnictwa wg. stanu na dzień 01.01.2023 r. wynosi              12 460,29 ha, z czego 12 318,46 ha stanowią lasy. 

Zgodnie z obowiązującym Planem Urządzenia Lasu na lata 2013 - 2022:

- ilość pozyskanego drewna nie może wynieść więcej niż 572 424 m3 grubizny, 

- powierzchnię zabiegów pielęgnacyjnych - zmierzających do ukształtowania stabilnych drzewostanów o prawidłowej strukturze - zaplanowano na 9910,27 hektarów,

- orientacyjna powierzchnia zaplanowanych odnowień drzewostanów to 1191,76 hektarów.  

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.
Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.