Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja - informacje ogólne

Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie edukacji leśnej jest Łukasz Szatan 17 22 77 014 e-mai: lukasz.szatan@krosno.lasy.gov.pl

Edukacja przyrodniczo-leśna prowadzona jest przez pracowników Nadleśnictwa w formie lekcji przyrodniczych, prelekcji, spotkań w szkołach, współorganizowania ze szkołami różnych konkursów, organizowania lub współorganizowania działań w ramach Ogólnopolskich Akcji typu „Święto Drzewa", „Sprzątanie Świata", „Święta Polskiej Niezapominajki", wywiadów dla radia i telewizji, a przede wszystkim w formie  wycieczek szkolnych oraz osób starszych. Programy wycieczek obejmują:

- stałą ekspozycję przyrodniczo-leśną w budynku Nadleśnictwa Tuszyma, ścieżki edukacyjne:
- ścieżka w Rezerwacie „Bagno Przecławskie" o dług. 830 m,
- ścieżka w Rezerwacie „Buczyna" i przy rezerwacie o dług. 3570 m,
- użytki ekologiczne,
- szlak turystyczny biegnący z miejscowości Przecław przez Podole i Korzeniów prowadzi do Grobu Dragona z czasów wojen szwedzkich.


Edukacja - LEOŚ

Leśnictwo, Ekologia, Ochrona, Środowisko

 
Styczeń, luty, marzec – spotkania leśników z młodzieżą w szkołach współpracujących z Nadleśnictwem.
Marzec, kwiecień, maj - spotkania leśników z młodzieżą na ścieżkach edukacyjnych oraz na powierzchniach dydaktycznych.
Maj – Rajd Rowerowy współorganizowany z Klubem Sportowym Chemik Pustków przebiegający przez tereny leśne Nadleśnictwa.
Maj – współorganizowanie ze Szkołami w Przecławiu, Łączkach Brzeskich, Wylowie, Rydzowie „Święta Polskiej Niezapominajki".
Maj – listopad – udział w drugiej części realizacji programu „Śladami Leśników w odkryciu tajemnicy broni V-2".
Czerwiec, wrzesień – multimedialne lekcje przyrodniczo – ekologiczne prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa oraz nauczycieli w Sali konferencyjnej.
Lipiec, sierpień  - spotkania z grupami zorganizowanymi przebywającymi gościnnie na terenie Nadleśnictwa.
Wrzesień – współudział w Akcji „Sprzątania Świata" na terenach leśnych Nadleśnictwa.
Październik - współudział w Akcjach „Pomóżmy Kasztanowcom", „ Święto Drzewa".
Listopad - spotkania leśników z młodzieżą w szkołach współpracujących z Nadleśnictwem.
Grudzień – dokarmianie ptaków, „ubranie w warzywa" choinki w lesie z dziećmi Szkoły Podstawowej w Przecławiu.