Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja - informacje ogólne

Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie edukacji leśnej jest ŁUKASZ SZATAN: Telefon: 669 991 847 lub 17 22 77 014 Adres e-mail: lukasz.szatan@krosno.lasy.gov.pl

Edukacja przyrodniczo-leśna prowadzona jest przez pracowników Nadleśnictwa w formie: lekcji przyrodniczych, prelekcji, spotkań w jednostkach oświatowych, współorganizowania ze szkołami i przedszkolami różnych konkursów, organizowania lub współorganizowania działań w ramach Ogólnopolskich Akcji typu „Święto Drzewa”, „Sprzątanie Świata", „Święto Polskiej Niezapominajki", wywiadów dla radia i telewizji, a przede wszystkim w formie wycieczek z udziałem grup przedszkolnych, szkolnych oraz osób dorosłych. W trakcie zajęć terenowych odwiedzić można hodowlę rezerwatową koników polskich w Leśnictwie Sokole i uczestniczyć w lekcji przyrody w lesie.

Ponadto organizowane są prelekcje tematyczne w innych jednostkach, np. w Miejskiej Bibliotece Publicznej SCK w Mielcu czy w ramach Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Warunkiem przystąpienia do zajęć jest zapoznanie się z regulaminami korzystania z obiektów edukacyjnych oraz regulaminem uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, a także podpisanie oświadczenia i porozumienia zawartego pomiędzy placówką oświatową a Nadleśnictwem Tuszyma. Wszystkie zainteresowane współpracą instytucje prosimy o zapoznanie się z treścią tych dokumentów (do pobrania w załącznikach).
 

Terminy rezerwować można telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.

 

Materiały do pobrania:


Edukacja - LEOŚ

Leśnictwo, Ekologia, Ochrona, Środowisko

 
Styczeń, luty, marzec – spotkania leśników z młodzieżą w szkołach współpracujących z Nadleśnictwem.
Marzec, kwiecień, maj - spotkania leśników z młodzieżą na ścieżkach edukacyjnych oraz na powierzchniach dydaktycznych.
Maj – Rajd Rowerowy współorganizowany z Klubem Sportowym Chemik Pustków przebiegający przez tereny leśne Nadleśnictwa.
Maj – współorganizowanie ze Szkołami w Przecławiu, Łączkach Brzeskich, Wylowie, Rydzowie „Święta Polskiej Niezapominajki".
Maj – listopad – udział w drugiej części realizacji programu „Śladami Leśników w odkryciu tajemnicy broni V-2".
Czerwiec, wrzesień – multimedialne lekcje przyrodniczo – ekologiczne prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa oraz nauczycieli w Sali konferencyjnej.
Lipiec, sierpień  - spotkania z grupami zorganizowanymi przebywającymi gościnnie na terenie Nadleśnictwa.
Wrzesień – współudział w Akcji „Sprzątania Świata" na terenach leśnych Nadleśnictwa.
Październik - współudział w Akcjach „Pomóżmy Kasztanowcom", „ Święto Drzewa".
Listopad - spotkania leśników z młodzieżą w szkołach współpracujących z Nadleśnictwem.
Grudzień – dokarmianie ptaków, „ubranie w warzywa" choinki w lesie z dziećmi Szkoły Podstawowej w Przecławiu.