Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Tuszyma od 2003 roku działalność edukacyjną prowadzi w oparciu o Programy Edukacji Leśnej Społeczeństwa na podstawie Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Oferta edukacyjna

Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie edukacji leśnej jest Artur Święch 17 22 77 014 e-mai: artur.swiech@krosno.lasy.gov.pl

Edukacja on-line

Oferta edukacyjna online