Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

.

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, stanowiących własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, przylegających do gruntów w zarządzie Nadleśnictwa Tuszyma, na terenie gmin:

Mielec (052), Miasto Mielec (011), Przecław (074, 075), Czermin (032), Wadowice Górne (102), Niwiska (042), Ostrów (022), Żyraków (072).

Ostateczną decyzję o wyrażeniu chęci zakupu – po przeanalizowaniu lokalizacji nieruchomości i jej przydatności na cele gospodarki leśnej podejmuje Nadleśniczy.

Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, proszone są o kontakt z tut. nadleśnictwem pod nr tel. 17 58 13 111, e-mail: tuszyma@krosno.lasy.gov.pl  lub bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym Nadleśnictwa – Rafał Mazur, tel. 884 991 866, e-mail: rafal.mazur@krosno.lasy.gov.pl.


RODO

.

Materiały do pobrania