Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Jednym z głównych celów utworzenia obszaru jest czynna ochrona ekosystemów, realizowana w ramach racjonalnej gospodarki leśnej, zmierzająca do zachowania różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych.

Mielecko – Kolbuszowsko – Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu o pow. 8705,73 ha w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa.