Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przyrody

Tereny Nadleśnictwa, choć w większości porastają go typowe lasy sosnowe, zaskakują odwiedzających bardzo bogatą różnorodnością biologiczną flory i fauny.

Nadleśnictwo Tuszyma najciekawsze i najcenniejsze fragmenty ekosystemów leśnych, wodnych, łąkowo-rolnych objęło formami ochrony przyrody:
1.    Rezerwat Przyrody „Bagno Przecławskie" na pow. 25,56 ha w leśnictwie Przecław z roślinnością torfowiskową charakterystyczną dla Kotliny Sandomierskiej. Najbardziej interesujące gatunki występujące w rezerwacie to: bagno zwyczajne, borówka bagienna, żurawina błotna, turzyce, oraz rosiczki – długolistna i okrągłolistna. Występują liczne gatunki płazów: traszki, kumak nizinny, grzebiuszki, ropuchy i liczne gatunki żab. Gady reprezentują: jaszczurki, padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata. Ponadto występuje wiele gatunków ptaków, nietoperze, ryjówki, dziki, sarny i inne.
2.    Rezerwat Przyrody „Buczyna na Płaskowyżu Kolbuszowskim im. prof. Wł. Szafera"
o powierzchni 20,08 ha w leśnictwie Przyłęk stanowi fragment dawnej Puszczy Sandomierskiej o cechach lasu naturalnego ze 120 letnim drzewostanem bukowym. Rezerwat Buczyna jest jedynym stanowiskiem kostrzewy górskiej na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Cennym składnikiem flory rezerwatu jest kłokoczka południowa, ponadto storczyki – buławnik mieczolistny, podkolan zielonawy, czosnek niedzwiedzi, złoć żółta i inne. Na północno – wschodnim krańcu rezerwatu znajduje się punkt widokowy.
3.    Rezerwat przyrody pod nazwą „Końskie Błota". Obszar lasu i torfowiska o powierzchni 20,20 ha. Położony w województwie podkarpackim, powiecie mieleckim, Gminie Przecław, miejscowości Rzemień. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i przyrodniczych zbiorowisk roślin torfowych oraz stanowisk roślin i zwierząt chronionych. Cenne gatunki flory i fauny występujące w rezerwacie to: rosiczka okrągłolistna, widłak jałowcowaty, grzybienie białe, żmija zygzakowata, kumak nizinny.