Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

W zarządzie Nadleśnictwa Tuszyma ustanowiono 29 użytków ekologicznych chroniących przede wszystkim ekosystemy wodne z grzebieniami białymi , miejsca bytowania bobrów, zbiorowiska olsowe, wyrobiska potorfowe o łącznej powierzchni 23,36 ha.

Użytek ekologiczny na lasach (fot. Artur Święch)