Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenia abiotyczne

Uszkodzenia od czynników abiotycznych (na pow. 63,51 ha – 16% pow. wszystkich uszkodzeń) powodowane były przede wszystkim przez wiatr i okiść śnieżną. W latach 2004, 2007, 2008, i 2009 r. z tego tytułu wykazano łącznie 5800 m uszkodzonego surowca. Z zagrożeń natury abiotycznej równie istotne są szkody powodowane przez okresowe wahania poziomu wód gruntowych oraz podtopienia. Zakłócenia stosunków wodnych występują na obszarach zalewowych Wisły i Wisłoki i dotyczą drzewostanów w leśnictwach Piątkowiec i Goleszów.

Drzewostan uszkodzony przez gradobicie (fot. Hubert Jemioło)