Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenia antropogeniczne

Szkody antropogeniczne powstają w wyniku zwiększającej się ludności presji aglomeracji miejskiej na las.

Oprócz dużej ilości śmieci pozostawianych przez okoliczną ludność, największym zagrożeniem dla trwałości lasu są pożary, które są wynikiem nieodpowiedzialności lub niefrasobliwości osób korzystających z darów przyrody w czasie przebywania na łonie natury.