Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenia antropogeniczne

Szkody antropogeniczne powstają w wyniku dużej presji aglomeracji miejskiej na las. W sąsiedztwie miasta Mielec oraz ośrodka wypoczynkowego w Kamionce wydają się nieuniknione. Z grupy czynników antropogenicznych niekorzystnie wpływającymi na stan lasów, najgroźniejsze są nielegalne wysypiska śmieci.
Stan zdrowotny drzewostanów jest zróżnicowany, ale ogólnie dobry. Także stan sanitarny oceniono jako dobry.