Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenia od chorób grzybowych

Działania związane z ograniczaniem szkód od chorób grzybowych podejmowane są głównie w Gospodarstwie Szkółkarskim.

Dużym problemem jest występowanie osutki sosny na uprawach sosnowych.

Tylko w 2021 roku zinwentaryzowano tą chorobę grzybową na łącznej powierzchni 13,89 ha.

Największym zagrożeniem dla utrzymania dobrej kondycji lasów Nadleśnictwa Tuszyma jest występowanie jemioły na gatunkach drzew iglastych, w tym w drzewostanach sosnowych i jodłowych na łącznej powierzchni 1087,19 ha.