Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenia od chorób grzybowych

W drzewostanach na gruntach porolnych, występują choroby korzeni powodowane przez grzyby opieńkowe i korzeniowca wieloletniego. Jednak w drzewostanach nadleśnictwa Tuszyma nie mają większego znaczenia.
W drzewostanach jesionowych groźne jest zamieranie drzew we wszystkich klasach wieku powodowane przez grzyb Chalara fraxinea. Obecnie brak jest skutecznych metod zapobiegania chorobie. Jesion jako gatunek panujący nie występuje w drzewostanach nadleśnictwa.
W latach 2008 – 2011 występowało zagrożenie upraw i młodników sosnowych  wywoływane przez grzyby z rodzaju Lophodermium spp., powodujące  osutkę sosny. W roku 2011 uszkodzenia od osutki wystąpiły na powierzchni 43,2 ha. W uprawach i młodnikach sosnowych występuje zamieranie pędów, sprawcą jest głównie Spharopsis sapinea.
W uprawach, młodnikach i starszych drzewostanach dębowych występują uszkodzenia  od mączniaka prawdziwego dębu Microsphaera alphitoides.