Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenia od owadów

Najistotniejszym problemem z zakresu ochrony lasu na terenie Nadleśnictwa Tuszyma jest gniazdowe pojawianie kornika ostrozębnego (Ips acuminatus) w drzewostanach sosnowych.

Ze względu na biologię tego owada i jego dynamikę występowania i powodowania szkód w postaci wydzielania się posuszu pracownicy terenowi od wiosny do jesieni prowadzą monitoring występowania tego gatunku.

W tym celu Nadleśnictwo Tuszyma wykorzystuje również bezzałogowy statek powietrzny z zainstalowaną kamerą, która dzięki dużej rozdzielczości pozwala na objęcie obserwacją

Szkodniki upraw i młodników

Zagrożeniem dla upraw sosnowych jest występowanie szeliniaka sosnowca i jego żerowanie na tegorocznych sadzonkach.

Działania podejmowane przez leśników obejmują monitorowanie występowania owadów dorosłych, w przypadku stwierdzenia szkód – wykonanie dołków chwytnych, wykładanie wałków sosnowych oraz zbieranie i niszczenie dorosłych owadów.