Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenia od zwierzyny

Szkody od zwierzyny stanowią największą część i są najbardziej uciążliwym czynnikiem sprawczym wszystkich uszkodzeń i występują głównie w młodszych klasach wieku (uprawy i młodniki) oraz w podokapowych podsadzeniach i podrostach. Występują na pow. 295,91 ha, co stanowi 75% wszystkich zinwentaryzowanych uszkodzeń. Obejmują one zgryzanie młodego pokolenia drzew (jeleń, sarna, łoś), spałowanie (szczególnie na sośnie, a sprawcą jest głównie jeleń), oraz wydeptywanie upraw. Przy trwającej przebudowie składu gatunkowego drzewostanów na żyźniejszych siedliskach z sosnowych na dębowo-bukowo- sosnowe szkody te generują dodatkowe koszty w ochronie upraw (konieczność grodzeń i zwiększonej powierzchni poprawek). W ostatnim czasie szczególnie uciążliwe stają się również szkody powodowane przez bobry, głównie podtopienia, jak i zgryzanie.

 Szkody od bobrów - podtopienia drzewostanów (fot. Hubert Jemioło)