Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenia od zwierzyny

Konsekwencją bytowania zwierząt na obszarach leśnych są widoczne zimą i wczesną wiosną szkody, szczególnie wśród najmłodszych drzew.

W 2021 roku zaewidencjonowano szkody na powierzchni prawie 100 ha, przy czym największa ich część dotyczy szkód, będących następstwem działalności bobrów.

W celu minimalizowania negatywnego oddziaływania zwierzyny na las, Nadleśnictwo Tuszyma podejmuje szereg działań mających na celu ochronę młodego pokolenia drzew, do których zalicza się metody mechaniczne i chemiczne. Rozmiar tych przedsięwzięć z jednej strony chroni drzewa przed zgryzaniem, spałowaniem i wydeptywaniem ale nie ogranicza zwierzynie swobodnego poruszania się po lesie i dostępu do bazy żerowej.

W dalszym ciągu uciążliwe stają się również szkody powodowane przez bobry, głównie podtopienia, jak i zgryzanie.

 

(Fot. W. Nowak)